Miksi?

Vastuullisuus ei välttämättä ole kaikille selvää – ei oikein tiedetä, mitä vastuullisuus tarkoittaa liiketoiminnassa. Se voi myös tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Monelle voi myös olla hämärää, miten vastuullisuus liittyy liiketoimintaan ja sen menestykseen – mitä hyötyjä se tuo ja miksi se on tärkeää.

Johdon sparraussessiossa johdon jäsenet pääsevät tiedollisesti samalle viivalle ja he saavat paremman tuntuman siihen, mitä vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa. Hahmotetaan, miksi vastuullisuus on tärkeää ja mitä liiketoimintahyötyjä se voi tarjota – saadaan inspiraatiota jatkotyöhön. Sessio haastaa miettimään, miten yritys voisi viedä sekä yritystä että yhteiskuntaa eteenpäin siten, että intressit ovat linjassa ja kumpikin voittaa, kun asioita tehdään oikein.

Kerätään lisäksi ensimmäisiä pohjatietoja parhaiden liiketoimintahyötyjen etsimiseen. Mietitään myös seuraavia askeleita – miten vastuullisuudesta voisi luoda menestyksen ajurin ja miten yrityksestä tehdään ”future proof”.

Mitä?       

Johdon sparraussessiossa käydään läpi seuraavia asioita.

  • Mitä vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa?
  • Miltä se näyttää käytännössä? Yritysesimerkit.
  • Miksi vastuullinen liiketoiminta on tärkeää?
  • Minkälaisia hyötyjä yritysvastuu tarjoaa?
  • Alustava keskustelu siitä, mikä on kyseisessä yrityksessä olennaista.

Miten?

Johdon sparraus on puolen päivän workshop, jossa WhyCon esittelyn pohjalta käydään interaktiivinen keskustelu vastuullisesta liiketoiminnasta ja yritysvastuun roolista kyseisessä yrityksessä. Tämä on käytännönläheinen aivoriihi, joka herättelee johdon jäsenet miettimään yritystä vastuullisuuden näkökulmasta ja, miten liiketoimintaa voitaisiin parantaa vastuullisuutta hyödyntäen.

Keskustelun jälkeen on hyvä pohja siirtyä liiketoimintahyötyjen kartoitukseen.

Takaisin PALVELUT-sivulle.

#mitä vastuullisuus tarkoittaa