Miksi?

Liiketoimintahyötyjen kartoitus antaa yritykselle hyödyllistä tietoa siitä, mikä on yrityksen kehitysvaihe vastuullisuuden osalta – missä mennään. Lisäksi se piirtää tarkempaa kuvaa niistä hyödyistä, joita vastuullisuus tuo liiketoimintaan.

Kartoitus tarjoaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

 • Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailuetua vastuullisuus tarjoaa?
 • Mitä yrityksen haitallisia vaikutuksia pitäisi vähentää?
 • Miten vastuullinen liiketoiminta parantaa riskienhallintaa?
 • Miten vastuullisuus vaikuttaa maineeseen ja brändiin?

Näiden vastausten perusteella voidaan suunnitella, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä ja mistä vastuullisuustyö kannattaa aloittaa. Miten yrityksessä rakennetaan vastuullista liiketoimintaa niin, että siitä on kaikille eniten hyötyä?

Lopputuloksena syntyy vastuullisuustyötä helpottavia työkaluja.

 • Vastuullisuustyön tiekartta – mikä vaikuttaa eniten ja mikä on tärkeintä yritykselle ja yhteiskunnalle, miten tästä eteenpäin.
 • Vastuullisuuscanvas – vastuullisen liiketoiminnan olennaiset asiat yhdellä sivulla.

Blogista voit lukea lisää vastuullisuuden tarjoamista uusista mahdollisuuksista ja hyödyistä liiketoiminnalle.

Mitä?

Liiketoimintahyötyjen kartoituksessa WhyCo käy läpi yrityksen keskeiset toiminnot ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät. Mikä on vastuullisuuden nykytila yrityksessä? Mitkä ovat toiminnan kriittiset pisteet ja liiketoiminnan keskeisimmät vaikutukset muihin? Mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmät, jotka tulisi huomioida toiminnassa?

Työssä selvitetään yleisellä tasolla liiketoiminnan vaikutukset, vaikuttavuus, riskit ja mahdollisuudet. Miten vastuullisuus voi toimia menestyksen ajurina ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Mistä työ kannattaa aloittaa?

Kartoituksen keskiössä on selvittää, miten yritys voisi viedä sekä omaa liiketoimintaansa että yhteiskuntaa eteenpäin siten, että intressit ovat linjassa ja kumpikin voittaa, kun asioita tehdään oikein.

Miten?

Kartoitus räätälöidään kullekin yritykselle erikseen ja se muokataan sopivaksi riippuen siitä, minkälainen yritys on, millä toimialalla se toimii ja missä vaiheessa vastuullisuuden kehittämisessä yritys menee. Työn suunnittelua helpottaa, jos johtoryhmä on ensiksi pitänyt johdon sparrauksen vastuullisuudesta.

Kartoitus koostuu tyypillisesti seuraavista asioista.

Taustaselvitykset

 • Johdon ja valittujen työntekijöiden haastattelut. Haastattelua voi edeltää lyhyt kysely.
 • Keskeisten aineistojen ja tietojen läpikäynti ja analysointi. Laajuus ja sisältö määräytyvät yksilöllisesti, mutta tärkeitä aineistoja ovat ainakin strategia, liiketoimintasuunnitelma, kuvaus tuotteista, palveluista, asiakkaista, toimittajista ja kilpailijoista, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys, keskeiset taloudelliset näkökulmat, tärkeimmät prosessit, viestintä ja markkinointi.
 • Osallistuminen ”varjostajana” yhteen johtoryhmän kokoukseen.
 • Haistellaan toimintaympäristöä ja keskeisiä sidosryhmiä.
 • Vierailu tuotantolaitoksella.
 • Muutaman asiakkaan ja tavaran- tai palveluntoimittajan haastattelut.

Workshop 1

 • Mitä vastuullisuus tarkoittaa ja miksi se on tärkeää juuri tälle yritykselle?
 • Miksi yritys on olemassa? Mikä on yrityksen tarkoitus ja sen tehtävä yhteiskunnassa?

Workshop 2 + taustaselvityksiä

 • Olennaisuusanalyysi – mitkä ovat yrityksen toiminnan olennaiset vaikutukset toimintaympäristössä?
 • Sidosryhmäanalyysi – mihin muihin toimijoihin yritys vaikuttaa ja kenet tulisi huomioida?
 • Riskikartoitus – minkälaisia vastuullisuusriskejä toimintaan liittyy?
 • Mahdollisuuksien kartoitus – mitä mahdollisuuksia vastuullisuus tarjoaa?
 • Vastuullisuustyön tavoitteet ja mittarit – mitä sitoumuksia voidaan antaa?

Takaisin PALVELUT-sivulle.

#liiketoimintahyötyjen kartoitus