WHYCON PALVELUT

Vastuullinen liiketoiminta – strateginen konsultointi

Haluatko rakentaa kestävää menestystä? Vastuullisuus on hyvän bisneksen ajuri.

Monelle vastuullisuus on luonut uusia liiketoimintoja ja markkinoita tai yrityksen tarjoama lisäarvo on saattanut avautua ihan uudella tavalla. Toisten brändiarvo on kasvanut räjähdysmäisesti ja monet ovat parantaneet kannattavuuttaan sekä vähentäneet riskejään. Monella alalla parhaat työntekijät edellyttävät, että toiminta on läpikotaisin vastuullista. Vastuullisuus on myös tutkitusti taloudellisesti kannattavaa. Tiesitkö, että erään selvityksen mukaan vastuullinen yritys saa 5-15 vuoden etumatkan kilpailijoihin?

Tulevaisuuden menestyjä oivaltaa, että vastuullisuus pitää viedä liiketoiminnan ytimeen. Hieno pintakiilto tai raportointi ei riitä. Tämä muutos on nyt käynnissä.

Ovatko kasvun avaimet hukassa? Mitä, jos löydät ne tekemällä liiketoimintaa vastuullisuudesta? Ehkä tulevaisuuden suunta aukeaa ihan uudella tavalla ja löydät yllättäviä mahdollisuuksia. WhyCo on apunasi, kun rakennat vastuullista ja kestävää menestystä. Haluatko kuulla lisää? Täältä löydät yhteystiedot. 

Vastuullinen liiketoiminta – mitä se on?

WhyCon palvelut rakentuvat vastuullisen liiketoiminnan neljän näkökulman varaan. Selvitetään vaikutukset, lisätään positiivista vaikuttavuutta, etsitään mahdollisuudet ja kartoitetaan riskit. WhyCon työssä huomioidaan myös aina vastuullisuuden kolme ulottuvuutta – sosiaalinen, ympäristö ja taloudellinen.

Tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa vastuullisen liiketoiminnan kahta peruselementtiä:

1) Vastuullinen tarkoitus – Tee vastuullisuudesta liiketoimintaa ja lisää toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

2) Vastuulliset perustoiminnot – Johda kaikkia yrityksen toimintoja vastuullisesti ja huomioi toiminnan vaikutukset ympäristöön, työntekijöihin ja yhteiskuntaan.

Vastuullinen tarkoitus vie vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen ja vastuullisesti johdetut perustoiminnot rakentaa sen luottamuksen, jonka yritys tarvitsee menestyäkseen.

WhyCo toimii käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti. Hallinnollinen taakka ei edistä menestystä, joten lisäbyrokratia pyritään aina välttämään. Jokaisen toimenpiteen, mittarin ja raportin pitää hyödyttää liiketoimintaa ja olla vaikuttavaa. WhyCon palvelu räätälöidään kullekin asiakkaalle erikseen, koska yksilöllinen lähestymistapa varmistaa aitouden, hyödyt ja vaikuttavuuden.

WhyCo tarjoaa erityisesti seuraavia palveluja yrityksellesi.

Vastuullisuustyö kannattaa yleensä aloittaa johdon sparrauksella, jotta kaikki saadaan tiedollisesti samalle viivalle ja vastuullisen liiketoiminnan hyödyt hahmottuvat. Sen jälkeen on suositeltavaa määritellä nykytila ja kartoittaa liiketoimintahyödyt. Silloin voidaan suunnitella, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä ja mistä työ kannattaa aloittaa.

Ole yhteydessä niin kerron mielelläni lisää! Minulla on laaja yhteistyöverkosto luotettavia kumppaneita.

WhyCo auttaa yritystäsi myös mm. seuraavissa asioissa:

  • Riskienhallinta – tiedosta riskit ja hyödynnä mahdollisuudet
  • Compliance – toiminnan eettisyys kasvun perustaksi
  • Vastuullisuus julkisissa hankinnoissa – vastuullisuus onnistuneen hankinnan työkaluna
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen – miten sääntely muokkaa toimintaympäristöä ja miten siihen voi vaikuttaa
  • Yritysvastuuraportointi – raportointi palvelemaan liiketoimintaa ja uusien mahdollisuuksien löytämistä