AI, VR, IoT… Men borde vi också ta en titt på NI?

2021-09-12T14:09:16+03:00Tags: , , , , , |

För ett år sedan skrev Max Mickelsson att biologin kan fungera som inspiration för nya tankemodeller. Också jag har blivit alltmer intresserad av vad naturen kan lära oss. Jag har länge känt att något är i grunden fel i hur vi organiserar oss. Det känns mekanistiskt och snävt. Vi missar något fundamentalt. En djupdykning i [...]